Accomodation Availability
Sr. No. District/City Location Accomodations Map
1 Jalandhar Bara Jodh Singh 168
2 Jalandhar Kotlan Heran 80
3 Jalandhar Malupur 26
4 Jalandhar Muridwal 420
5 Jalandhar Nihaluwal 50
6 Jalandhar Rupewal 10
7 Jalandhar Seechewal 1124
8 Jalandhar Sohal Khalsa 90
9 Jalandhar Talwandi Madho 98
10 Jalandhar wara jagir 202
11 Kapurthala Aahli Kalan 250
12 Kapurthala Ahemadpur 26
13 Kapurthala Ahli Khurd 59
14 Kapurthala Dodawazir 16
15 Kapurthala Farid Sarai 245
16 Kapurthala Fauji Colony 97
17 Kapurthala Jabbowal 102
18 Kapurthala Jhall Lei Wal 208
19 Kapurthala Muhablipur 116
20 Kapurthala Rame 13
21 Kapurthala Shahwala Andrisa 18
22 Kapurthala Shatabgarh 666
23 Kapurthala Sherpur Dona 182
24 Kapurthala Suchetgarh 189
25 Kapurthala Sultanpur Lodhi 396
26 Kapurthala Tashpur 60
27 Kapurthala Watawali Khurd 24
28 Kapurthala Wattanwali 37